FŐOLDAL KÜLÖNLEGES AJÁNLATAINK ÁRAK KAPCSOLAT

„Foglalkoztatásbővítés a PARKHOTEL CLUB Kft.-nél”

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00259
A kedvezményezett neve: PARKHOTEL CLUB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A projekt címe: Foglalkoztatásbővítés a PARKHOTEL CLUB Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 44 782 080 Ft
A támogatás mértéke: 70%
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2022.12.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése valósul meg,
melynek eredményeként a cég képes lesz vendégei megnövekedett igényeit kielégíteni. A
projekt megvalósítása során a PARKHOTEL CLUB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a
szállodai szolgáltatás tevékenységét fogja tovább fejleszteni a Miskolc, Csabai út 46642 hrsz
szám alatt található telephelyén.

A projekt lehetőséget nyújt 7 fő támogatott munkavállaló 24 hónapon keresztüli
foglalkoztatásához. A pályázatban elnyert támogatás a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
költségek finanszírozására, a munkavállalók bérköltségére kerül felhasználásra. A projekt
eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott munkavállalók 2 év alatt
megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a
vállalatot. A projekt megvalósítása során a munkavállalóknak lehetőségük lesz megismerni
és megtanulni a legújabb technológiákat, megismerkedhetnek a vállalati környezettel,
elvárásokkal, így a projekt hozzájárul szakmai ismereteiknek, munkatapasztalataiknak,
ezáltal munkaerő-piaci kilátásaiknak és foglalkoztatási lehetőségeiknek javításához. A
munkavállalók felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a
felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt célzottan támogatja a kis- és
középvállalkozások munkahelyteremtésének megvalósítását.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PARKHOTEL CLUB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a
PARKHOTEL CLUB Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04251 azonosítószámú pályázata
során 28.648.024 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program
pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás
intenzitása 100%.
A projekt keretében 7 fő 25 év alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég Miskolc, Csaba
út 46642. szám alatti telephelyén.
A felvett gyakornokok közül 3 fő szakács, 2 fő pincér, 1 fő szobaasszony és 1 fő
recepciós munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2019.08.01. és 2022.03.14. között. A
pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására;
a gyakornokok bérköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt
megvalósítása során 3 fő szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki
kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást
dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a gyakornokok mellett. A
szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos
közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes
időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt
eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt
megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a
vállalatunkat.
A projekt eredményeként 7 fő gyakornok, valamint 3 fő vállalati kapcsolattartó
foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő
fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi
munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú
munkaerő-piaci esélyeik.
A projekt 2019.08.01-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2022.03.14-én került sor.